Biologicky rozložitelné obaly ESD

Společnost Farnell vyvinula jedinečné řešení biologicky zcela rozložitelných obalů na elektronické díly.

Živá technická konverzace

Díky ní máte přímý přístup k našemu týmu inženýrů, kteří nabízejí specializované znalosti v nejnovějších technologických oblastech.

Případně volejte na číslo 800 142 085
Určeno jen pro zákazníky se zřízeným účtem. Ještě nemáte účet? Kontaktujte náš prodejní tým na čísle 800 142 085.

Live chat s týmem technické podpory

* Pouze technická produktová podpora

Vyberte si své balení

Nás multiuživatelský nástroj pro výběr balení vám umožní přizpůsobit balení potřebám vašeho podnikání, výrobků a zákazníků. Nabízí okamžitý přístup k minulým objednávkám, uloženým nákupním košíkům a ještě mnohem více.

Další podrobnosti

Naše exkluzivní balení nabízejí stejnou míru ochrany jako standardní antistatické sáčky a pytle a navíc jsou vstřícné k životnímu prostředí. Používají totiž patentovanou technologii úplného biologického odbourávání bez uvolňování škodlivých chemických látek do životního prostředí.

Toto jedinečné obalové řešení je skutečně inovativní a představuje unikátní kombinaci vlastností.

Statický disipativní

Antistatické

Fólie z polyvinyl alkoholu (PVOH)/škrobu, ze které jsou sáčky vyrobeny, přirozeně rozptyluje statický náboj, a proto je tato vlastnost přítomna rovnoměrně v celém výrobku (na rozdíl od přísad pro rozptylování statického náboje používaných u podobných výrobků, které mohou být ve výrobku nerovnoměrně rozptýleny). Antistatické vlastnosti nezávisí na teplotě či vlhkosti a nejsou ovlivňovány poškrábáním ani oděrem.

  • Rychlost rozpadu statického náboje < 0,002 s
  • Měrný povrchový odpor: < 1x1010 ohmů/sq

Biologická rozložitelnost/kompostovatelnost

Kompostovatelné

PVOH je snadno biologicky rozložitelný, ve vodě rozpustný polymer, který se zcela rozkládá v kompostovacím prostředí. Nezanechává žádné nebezpečné zbytky a biologicky se rozkládá na látky, které se přirozeně vyskytují v životním prostředí.

Díky nové patentované kombinaci PVOH a škrobu fólie rovněž splňuje požadavky příslušné evropské normy o obalech využitelných ke kompostování a biodegradaci, EN 13432.

Žádné nebezpečné zbytky

Zkoušky provedené výrobci PVOH ukázaly, že PVOH se rozkládá bez vzniku jakýchkoli nebezpečných látek. Tyto zkoušky prokázaly, že citlivé druhy ryb nejsou negativně ovlivněny, ani když koncentrace PVOH dosáhne 500 mg/l vody.

Pro potisk obalu jsou používány inkousty na bázi vody a je tak zajištěno, že kompletní výrobek neobsahuje potenciálně nebezpečné látky.

Stárnutí složek

Při zkouškách prováděných na obalech nevykázaly v nich uložené elektronické díly žádné zřejmé stopy koroze nebo oxidace kovových součástí.

Likvidace

Tento obal nelze likvidovat ani recyklovat se standardními plasty. Lze ho likvidovat jako běžný komunální odpad na skládkách, ale tento způsob by mohl mít vliv na dobu potřebnou k biologickému rozložení. Nejúčinnější způsob likvidace je kompostování v průmyslovém systému kompostování. Vyhledejte si firmu, která poskytuje služby kompostování ve vaší oblasti, nebo se obraťte na místní úřad, kde získáte další informace. Alternativně lze obal bez rizika rozpustit v horké vodě.