Údržba a bezpečnost mají velký význam pro udržení a zachování zařízení a vybavení ve funkčním stavu.

Údržba není zapotřebí jen k zaručení spolehlivosti technických struktur nebo produktivity společnosti. Pravidelná údržba hraje důležitou roli v zajištění bezpečnějších a zdravějších pracovních podmínek. Nedostatečná nebo nevhodná údržba může způsobit vážné a smrtelné nehody nebo zdravotní problémy.

Funkce údržby se vyvíjí od následné, přes plánovanou, prediktivní až po samočinnou. Vývoj technologií provozních senzorů v kombinaci s pokroky v informačních technologiích, včetně virtuální nebo rozšířené reality (VR/AR), cloudových platforem a analytiky, pomáhá poskytovat údaje o úrovni výkonu v reálném čase a pomáhá nastínit prediktivní nebo plánovanou údržbu bez ztráty účinnosti zařízení.

Další informace

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE