Vše, co potřebujete pro svůj pracovní stůl

Vybavení Příslušenství Software Podpora

Opatřete svůj pracovní stůl kompletním sortimentem zařízení, včetně osciloskopů, stolních napájecích zdrojů, zkušebních vodičů a sond, pájecích stanic, nářadí a ochrany proti statické elektřině. Můžete si vybrat z více než 7 000 testovacích a měřicích produktů a více než 17 000 nástrojů a výrobních materiálů od předních značek.

Další informace získáte přesunutím ukazatele nad níže uvedené značky

Osciloskopy


Další informace

Napájecí a měřicí jednotky


Další informace

Napájecí zdroje


Další informace

Úložiště


Další informace

ZKUŠEBNÍ VODIČE A SONDY


Další informace

Digitální multimetry


Další informace

Ruční a upínací nářadí


Další informace

Pájecí stanice a příslušenství


Další informace

Výrobky pro prototypování


Další informace

Kontrola a měření


Další informace

Chemické látky a čisticí nástroje


Další informace

Elektronické zátěže DC


Další informace

Generátory signálů


Další informace

Antistatická ochrana


Další informace

Napájecí a měřicí jednotky

Další informace

Napájecí zdroje

Další informace

Úložiště

Další informace

Zkušební vodiče a sondy

Další informace

Digitální multimetry

Další informace

Ruční a upínací nářadí

Další informace

Pájecí stanice a příslušenství

Další informace

Výrobky pro prototypování

Další informace

Kontrola a měření

Další informace

Chemické látky a čisticí nástroje

Další informace

Elektronické zátěže DC

Další informace

Generátory signálů

Další informace

Antistatická ochrana

Další informace