Legislativa a dodržování zákonů o ochraně životního prostředí

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek

Stavy ke směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek na našich webových stránkách odkazují na směrnici Evropské unie 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek a dodatek (EU) 2015/863, který do směrnice 2011/65/EU přidává od 22. Července 2019 čtyři látky. Všechny naše údaje ke směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek vycházejí z informací uváděných našimi dodavateli.

Dodržování směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek

    V souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek

  Tento výrobek NEOBSAHUJE látky omezené legislativou směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v množstvích překračujících maximální hodnoty koncentrace.

    V souladu s výjimkou v rámci směrnic o omezení používání některých nebezpečných látek

  Tento výrobek splňuje jednu nebo více konkrétních výjimek uvedených ve směrnici v příloze III.

    Není v souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek

  Tento výrobek obsahuje látky omezené legislativou směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v množstvích překračujících maximální hodnoty koncentrace.

    Jiné

  Výrobek je mimo rozsah legislativy směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek a nepoužívá se v rozumné míře jako součást uváděného elektrického a elektronického vybavení.

    Bude doplněno

  Od dodavatelů nemáme dostatečné informace k tomu, abychom mohli s jistotou doplnit jejich stav dodržování směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek. Pokud si zákazníci přejí zakoupit verzi kteréhokoli výrobku v souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek, který nemá stav dodržování směrnice ANO nebo AnoX, mohou kontaktovat živou technickou podporu nebo si prohlédnout dostupné alternativy na našem webu. V naší široké nabídce může být k dispozici jiný vhodný výrobek.


Nařízení REACH

Stavy k nařízení REACH o látkách způsobujících mimořádné obavy, které jsou uvedeny na našich webových stránkách, odkazují na nařízení Evropské unie (EC) 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek. Všechny naše údaje k nařízení o registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek vycházejí z informací uváděných našimi dodavateli.

Dodržování nařízení o registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek

  Bez látek způsobujících mimořádné obavy (datum verze látek způsobujících mimořádné obavy)

  Tento výrobek NEOBSAHUJE látky způsobujících mimořádné obavy uvedené v seznamu jejich verzí v množstvích překračujících maximální hodnoty koncentrace.

  Název látky způsobující mimořádné obavy

  Tento výrobek obsahuje jednu nebo více látek způsobujících mimořádné obavy v množstvích překračujících maximální hodnoty koncentrace.

  Bude doplněno

  Od dodavatelů nemáme dostatečné informace k tomu, abychom mohli s jistotou doplnit jejich stav dodržování nařízení o látkách způsobujících mimořádné obavy. Pokud si zákazníci přejí znát stav k nařízení o látkách způsobujících mimořádné obavy u kteréhokoli z produktů, který je v současnosti označen jako Bude doplněno, mohou kontaktovat živou technickou podporu.

Produktové certifikáty o dodržování předpisů

Stavy souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek a nařízením o registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek si mohou registrovaní uživatelé stáhnout v podobě produktového certifikátu o dodržování předpisů z naší webové stránky. Ikonu certifikátu a odkaz ke stažení naleznete v části Legislativa a životní prostředí na stránce Podrobnosti o produktu.


ECCN

Číslo klasifikace kontroly vývozu poskytuje interní tým pro klasifikaci souladu s obchodem Premier Farnell, který podle všech svých znalostí klasifikuje všechny položky podle britského vojenského seznamu, seznamu EU zboží dvojího užití a předpisů pro správu vývozu (EAR) na základě informací dostupných společnosti Premier Farnell od výrobců nebo dodavatelů. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Obsah je poskytován jako vodítko pouze pro informační účely a pouze pro vaše použití. Vezměte prosím na vědomí, že klasifikace produktů se mohou čas od času změnit. Není poskytována žádná záruka ani ujištění, zda jsou přesné či aktuální. Je vaší odpovědností určit správný a aktuální dovozní nebo vývozní klasifikační nebo licenční status jakéhokoli produktu ve vaší zemi a ve všech zemích, do kterých může být dodáván. Stejná odpovědnost je také na vás ve vztahu k jakýmkoli informacím o klasifikaci nebo licenci na jakýkoli produkt před tím, než tyto informace sdělíte jakékoli třetí straně. Odpovědnost, kterou bychom jinak mohli mít vůči vám nebo jakékoli jiné osobě nebo subjektu v souvislosti s jakoukoli z těchto záležitostí, je výslovně vyloučena.

„My“ a „naše“ označuje každou z našich mateřských společností v USA, které provozuje společnost Avnet Inc. v USA pod značkami Farnell, Newark a element14. „Vy“ a „vaše“ znamená příjemce těchto informací a kohokoli, kdo se je snaží používat.

Informace o produktu

Otázka: Mohu s někým promluvit o technických informacích k produktu?
Odpověď:
 • Vyzkoušejte naši živou podporu 24 hodin denně, Pondělí - Pátek
 • E-mailová technická podpora: info-cz@farnell.com
 • Telefonická technická podpora: 800 142 085, 08.00-17.00 CET
Otázka: Můžete mi pomoci s vyhledáním produktu?
Odpověď:
 • Vyzkoušejte naši živou podporu 24 hodin denně, Pondělí - Pátek
 • E-mailová technická podpora: info-cz@farnell.com
 • Telefonická technická podpora: 800 142 085, 08.00-17.00 CET
Otázka: Jak se používají filtry vyhledávání?
Odpověď:Chcete-li filtrovat podle vybraných parametrů, zaškrtněte příslušné políčko a klikněte na tlačítko „Použít“.

U parametrických filtrů se dostupné filtry automaticky aktualizují při každém výběru. K zobrazení aktualizovaného seznamu produktů, který odpovídá nastavenému filtru, však budete vždy muset kliknout na tlačítko „Použít“.


Automatickou aktualizaci můžete vypnout zrušením zaškrtnutí políčka „Automaticky použít filtry“ nad políčky parametrických filtrů.

Další informace získáte na stránce Vyhledávání produktů.

Související odkazy

Otázka: Co je to alternativní položka?
Odpověď:
 • Přesná alternativa je funkčně totožná (stejná forma, rozměry a funkce), ale má odlišnou měrnou jednotku od stejného výrobce.
 • Aktualizovaná alternativa je výrobek od stejného výrobce, který byl vylepšen.
 • Doporučená alternativa je výrobek, který je funkčně podobný a má podobnou formu a rozměry.
Otázka:Potřebujete náhradní díl, ale nemůžete jej najít na webu?
Odpověď:I když není produkt uveden ve výsledcích vyhledávání, je velice pravděpodobné, že jej budeme moci získat. Použijte naši živou podporu a poraďte se s technickým specialistou na produkt.
Otázka:Jak zjistím, zda je zboží skladem a jaké jsou dodací lhůty?
Odpověď:Další informace najdete v části Cenové relace a dostupnost.
Otázka:Co mohu zadat do vyhledávacího pole?
Odpověď:Další informace najdete v části Vyhledávání produktů.
Otázka:Jak se vyhledává pomocí atributů produktů?
Odpověď: Stačí, když do vyhledávacího pole zadáte kromě produktu také jeho atributy. Pokud například hledáte kondenzátor s kapacitou 100 pF, zadejte do vyhledávacího pole text „100pF kondenzátor“ a klikněte na tlačítko „Hledat“.

Výsledky vyhledávání poté budou zahrnovat všechny produkty, které odpovídají zadaným klíčovým slovům. K dalšímu zúžení výsledků vyhledávání je poté možno vybrat další atributy produktu.
Otázka:Co znamená možnost Vyloučit položky rozšířeného sortimentu?
Odpověď:Položky rozšířeného sortimentu jsou položky, které jsou expedovány z našeho skladu Newark, jenž se nachází v USA. Zboží expedované z USA je doručeno do 3-5 pracovních dnů. U těchto dodávek může být účtován jednorázový přepravní příplatek, který se zobrazí v nákupním košíku. Zaškrtnete-li toto políčko, tyto položky se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.
Otázka:Jak mohu porovnat výsledky?
Odpověď: Na stránce s výsledky vyhledávání můžete vybrat produkty k vzájemnému porovnání. Tato funkce vám pomůže při rozhodování. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte produkty, které chcete porovnat, a poté klikněte na tlačítko „Porovnat“.

Produkty ke srovnání lze rovněž vybrat z několika různých obrazovek s výsledky vyhledávání pomocí následujících kroků:
 • Vyberte první objednací kód nebo několik objednacích kódů na první straně výsledků vyhledávání.
 • Klikněte na tlačítko „Porovnat“.
 • Z obrazovky se srovnáním se kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči vraťte na stránku s výsledky vyhledávání.
 • Přejděte na druhou stránku s výsledky.
 • Vyberte jeden nebo několik objednacích kódů.
 • Klikněte na tlačítko „Porovnat“.
 • Tyto objednací kódy budou přidány na obrazovku „Porovnání“, kde lze produkty snadno vzájemně srovnávat.
Otázka:Nemůžete najít požadované produkty?
Odpověď: I když není produkt uveden ve výsledcích vyhledávání, je velice pravděpodobné, že jej budeme moci získat. Obraťte se na naši živou technickou podporu a poraďte se s technickým specialistou na produkt.
Otázka:Co znamenají symboly vedle objednacího kódu?
Odpověď:
 •   Kliknutím otevřete informační list na webových stránkách výrobce.
 •   Kliknutím otevřete návod k tomuto výrobku.
 •   Kliknutím zobrazíte aplikační poznámku k produktu.
 •   Položka vyhovující směrnici RoHS
 •   Kliknutím otevřete stránku katalogu.
 •   Kliknutím otevřete bezpečnostní list na webových stránkách výrobce.
 •   Položky, které nejsou skladem
Otázka:Co znamená symbol „Vyhovuje směrnici RoHS“?
Odpověď: Další informace najdete v části RoHS/legislativa.
Otázka:Mám dotaz ohledně Raspberry Pi.
Odpověď: Nejnovější informace získáte ve specializované části Často kladené dotazy o Raspberry Pi na komunitě.