Zásady vracení zboží

Společnost Farnell si za svými výrobky stojí, a proto a rádi přijmeme zpět zakoupené výrobky, budou-li splněny níže uvedené podmínky.

Před vrácením jakéhokoli zboží společnosti z libovolného důvodu je nutné, aby zákazník předem společnost kontaktoval a vyžádal si číslo povolení pro vrácení zboží („RMA“). Veškeré zboží zákazník vrací na své vlastní riziko a účet. Zboží musí být vráceno nepoškozené a v původním obalu. Zákazník přebírá odpovědnost za vrácení zboží společnosti a za poskytnutí důkazu o odeslání této zpětné zásilky.

Společnost umožňuje vrácení zboží do 21 dní. Má-li být vracené zboží přijato na tomto základě, musí být zasláno zpět společnosti do 21 dní od expedice.

Vrácení zboží nemusí být možné v případě softwaru nebo produktů speciálně zkonstruovaných či obsahujících jakékoli nebezpečné látky podle směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („ROHS“). Vrátit nelze zboží, které není uvedeno v katalogu nebo není na skladě. Zboží citlivé na statickou elektřinu nebo díly citlivé na vlhkost (MSL), které jsou dodávány v neprodyšném obalu, nelze vrátit, pokud byl blistrový nebo vylupovací obal otevřen, bylo s ním manipulováno nebo je poškozený.

  • Zákazník zboží vrací podle pokynů, jakmile obdrží číslo RMA. Na vnějším povrchu balíku musí zákazník čitelně uvést číslo povolení k vrácení materiálu (RMA), číslo účtu zákazníka a číslo objednávky.
  • Jakékoli zboží vrácené později než po 21 dní jako „nepotřebné“ nebo „nesprávně objednané“, může být přijato na základě uvážení společnosti, ale na takové zboží se bude vztahovat minimální poplatek za umístění do skladu ve výši 20 % z hodnoty faktury za zboží nebo 250 CZK, podle toho, která hodnota je vyšší.

Vrácení produktu

Otázka: Jak mohu vrátit zboží společnosti Farnell?
Odpověď: Pomocí našeho online formuláře žádosti o vrácení zboží si vyžádejte číslo povolení vrácení zboží (RMA). Po přidělení čísla RMA obdržíte pokyny, jak zboží připravit k vrácení.

Související odkazy

Otázka: Existuje časové omezení pro vrácení výrobku?
Odpověď: Společnost umožňuje vrácení zboží do 21 dní. Má-li být vracené zboží přijato na tomto základě, musí být zasláno zpět společnosti do 21 dní od expedice.
Jakékoli zboží vrácené později než po 21 dní jako „nepotřebné“ nebo „nesprávně objednané“, může být přijato na základě uvážení společnosti, ale na takové zboží se bude vztahovat minimální poplatek za umístění do skladu ve výši 20 % z hodnoty faktury za zboží nebo 250 CZK, podle toho, která hodnota je větší.
Otázka: Zadal jsem objednávku s chybou, jak ji mohu opravit?
Odpověď: Pokud zjistíte chyby v objednávce až po jejím zadání, kontaktujte bezodkladně oddělení prodeje na telefonním čísle 800 142 085.
Náš systém zpracování online objednávek je velmi efektivní, takže v některém případě již nebude možné změnit objednávku před tím, než bude vyřízena a označena jako expedovaná, ale pokud nás kontaktujete okamžitě, zvýšíte tím naději, že bude objednávka opravena ještě před tím, než dojde k její expedici.